Minusta

Työskentelen Oulun normaalikoulussa luokanopettajana, opetusharjoittelun ohjaajana ja opettajankouluttajana. Tehtäviini kuuluu myös kiusaamisen vastaisen työn ja oppilaskuntatoiminnan ohjaaminen. Luennoin ja koulutan opettajuudesta, kasvatuksesta ja ajattelun taidoista. Erityisesti minua motivoi opettajien ja muiden kasvatusalalla toimivien perehdyttäminen dialogisen pedagogiikan ominaispiirteisiin, auktoriteetin luonteeseen ja ajattelun taitojen vahvistamiseen. Edellisiin pohjaten voin suunnata koulutusta myös kiusaamisen vastaiseen työhön, antirasismiin tai demokratiakasvatukseen.Jatka lukemista ”Minusta”