Suositeltu

Tällä hetkellä

työskentelen Oulun normaalikoulussa luokanlehtorina ja opettajankouluttajana

luennoin ja koulutan opettajuudesta, kasvatuksesta ja ajattelun taidoista

tutkin dialogista pedagogiikkaa, ja sen sovellusmahdollisuuksia kouluopetuksessa

I work as a teacher and a lecturer in Oulu University Teacher Training school

my research is focused on dialogical pedagogy

I give talks and workshops about the role of dialogue and philosophical thinking in education.