Opetus ja esitelmät

Esitelmät ja työpajat

2017- Arvioija Childhood and Philosophy -lehdessä.

2019 Välitalo, R. [puhuja]. Filosofinen luokkahuone. Oulun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan ja Norssin iltakoulu. Oulu

2019 Välitalo, R. [puhuja]. What kind of citizen-agents is P4C educating for? ICPIC-konferenssi. Bogota (COL).

2019 Välitalo, R. [puhuja]. The ideal of a citizen-agent. Kasvatuksen historian ja filosofian kesäpäivät. Oulu.

2019 Välitalo, R. [puhuja]. Philosophy for children. Työpaja Midnight Sun Summer School, Oulu (FI).

2019 Välitalo, R. [puhuja]. Filosofinen luokkahuone. Työpaja filosofisen praktiikan konferenssissa. Helsinki.

2018 Välitalo, R. [puhuja]. Keskustelutaidot kiusaamisen ehkäisyssä. Työpaja Parasta Lapsille ry:n koulutuksesssa. Oulu.

2018 Välitalo, R. [puhuja]. “Internal goods of teaching” ICPIC-konferenssi, Madrid (ES).

2016 Välitalo, R. [puhuja]. “The nature and role of authority in philosophical inquiry”. Keynote-puheenvuoro Filosofisen praktiikan konferenssissa, Tukholma (SE).

2014 Välitalo, R. [puhuja]. “Community of philosophical inquiry as pedagogical action”. NAACI-konferenssi, Quebec (CA).

2013 Välitalo, R. [puhuja]. “Philosophy and pedagogical action”. ACPC-konferenssi, Graz (AT).


Opetus

2017- Luokanopettajaopiskelijoiden ohjaus harjoittelussa

Elämänkatsomustieto. Opettajaksi opiskelevien monialaiset opinnot. 48h/harjoitustunnit. Luennot 8h. Opetukseen sisältyi rinnakkainen kurssi englanniksi.

Elämänkatsomustieto. Opettajaksi opiskelevien monialaiset opinnot. 48h/harjoitustunnit. Luennot 8h. Opetukseen sisältyi rinnakkainen kurssi englanniksi.

Elämänkatsomustieto. Opettajaksi opiskelevien monialaiset opinnot. 24h/harjoitustunnit. Opetukseen sisältyi rinnakkainen kurssi englanniksi.
Elämänkatsomustieto. Opettajaksi opiskelevien monialaiset opinnot. 24h/harjoitustunnit

Sokraattinen menetelmä. Vierailevana luennoitsijana yliopistopedagogiikan kurssilla. 2h luento.

Elämänkatsomustieto. Opettajaksi opiskelevien monialaiset opinnot. 12 h. Opetus englanniksi. Kasvatuksen historian ja filosofian kesäpäivät

Mainokset
%d bloggers like this: